torsdag 28. august 2014

Online video – et vekstområde


I dag er YouTube blitt den nest største søkemotoren etter Google. Amazon er villig til å betale 1 milliard dollar for Twitch.com en webside som streamer video av personer som spiller dataspill. I juli så 190 millioner amerikanere online video i følge comScore. Kan online video bli en ”dot-tv” boom spør The New York Times.
Online video

Et raskt søk på Google gir et stort antall treff på statistikk, analyser og omtaler av ”online video”. Blant alle som bruker internett har 77% sett online video, 24% ser minst en film i uka og 36% av all underholdning konsumeres via de nye digitale flater, i følge ”Firstsightmedia” . “Online video has arrived and it’s here to stay”, en konklusjon som YouTube har bygget en lønnsom forretningsmodell på. Det er nok mange bransjer som har oversett det raskt voksende konsumet av online video. Spesielt blant de unge nettbrukerne som i økende grad forholder seg til online video i utdanning og nås via digital markedsføring når de surfer på YouTube eller Google.

En amerikansk studie gjennomført av Pew Research Center i 2013, slår fast at i løpet av de siste årene har amerikanske internettbrukere økt sitt konsum av online video med om lag 10%. Hele 78% av alle amerikanske internettbrukere hadde i 2013 sett eller lastet ned online video, og mobilen er blitt nøkkelen til denne enorme interessen for online video.

Online video hva ser vi på?

Hvilke filmer er det så vi ser på nettet? Det samme studiet fra Pew Research Center, viser at det i stor grade er underholdning (humor og musikk) og utdanning som er mest sett på video, men også ”how to…” videoer er populære og bidrar til å øke interessen for markedsføring via online video. Et godt eksempel her er Cnet som har lagt ut en YouTube-video med følgende tittel ”How To Connect Your Computer to Your PS3”, som har mer enn 1,2 millioner visninger og er en fantastisk markedsføringskanal.

Opplæring og utdanning

Når det gjelder opplæring og utdanning er Coursera og Khan Academy to aktører som har bidratt til å revolusjonere utdanning og opplæring via nettet. De har begge en modell som i stor grad baserer seg på online video. Online video er et kraftfullt medium innen opplærings- og utdanning, noe MIT har vis i en omfattende studie publisert under tittelen ”How Video Production Affects Students Engagement”. Her har MIT tatt utgangspunkt i data fra 6,9 millioner video visninger, og konklusjonen er klar -dette har svært god effekt om man bruker video på riktig måte. 

Video markedsføring

Hva så med online video i digital markedsføring? Business Insider (BI) har gjort en studie og konkluderer med at ” Online Video Advertising Is Growing Many Times Faster Than TV, Search, And Most Other Digital Ad Markets”. Kun mobil markedsføring vokser raskere, men også her inngår i stor grad bruk av online video. Alt tyder på at 2013 var det året som ”video ad” som det også kalles, fikk sitt gjennombrudd. Et annet studie utført av BI, viser at det i desember 2013 var over 35 milliarder visninger av online video brukt i markedsføringskampanjer, som er en dobling fra desember 2012.

Online video i Norge

Hva skjer så i Norge på dette området? Når det gjelder online video brukt i forbindelse med opplæring og utdanning, så er dette nå på full fart inn. Online video brukes både av tilbydere av nettstudier, men også av de tradisjonelle utdanningsinstitusjonene gjennom MOOC (Massive Open Online Courses) som i økende grad introduseres av norske universiteter og høgskoler. Bruken av online video brukt i digital markedsføring, er også økende. En titt på YouTube viser at flere norske selskaper tar i bruk online video som en del av sine digitale markedskampanjene.

Hvorfor er online video et så kraftfullt medium til å kommunisere for eksempel kunnskap eller med kinder?  Svarer dinner du i bloggen til YouTube: ”If a picture is worth a thousand words, then a video is worth a million” (YouTube Official Blog).