tirsdag 27. oktober 2009

Forberedt på den asiatiske bølgen?

I dag ble Norsk Industri, Abelia og OLFs innovasjonskonferanse holdt i Telenor Expo med temaet "er vi forberedt på den asiatiske bølgen". Samme dag som REC og Hydro legger frem svake resultater og noen dager etter at DnB Nor har avblåst finanskrisen.Mer enn 100 deltagere fra næringsliv, forvaltning og politikk var samlet til årets innovasjonskonferanse hos Telenor Expo, med et tema som burde være av stor interesse i disse tider. Dagen var viet de utfordringer vi står overfor når de asiatiske land nå fremstår som svært innovative og sulten på nyskaping. Fredrik Hären som i dag regnes som en av de fremste forfatterne og foredragsholderne innen kreativitet, tok forsamlingen med på en "reise" som beskriver de asiatiske lands hunger etter fremgang og fornyelse, og hvordan dette kan bli en krevende utfordring for "mette" og "ferdig utviklede" land i vesten. Ikke et pessimistisk budskap til forsamlingen, men mer en oppfordring om ta på alvor den utfordringen vi nå står overfor.

Men er dette egentlig noe vi i Norge trenger å bekymre oss over? Tja, REC og Hydro la i dag frem resultater som viser at finanskrisen ikke er over. Dette må være en stor overraskelse for DnB Nor som ikke lenger merker noe til den. Ole Enger som var en av innlederne på Innovasjonskonferansen, la ikke skjul på at Norge ikke lenger er like attraktiv som Singapore når RECs fremtidige vekt skal planlegges. Hydro "gir bort" bildelprodusenten på Raufoss og ruster seg til dårlige tider i lang tid fremover, noe som fremkom på resultatpresentasjonen til Hydro i dag. Hydros satsing på aluminiumproduksjon med den mest moderne teknologien skjer Qatar - Qatalum, noe som viser at heller ikke Hydro ser på Norge som attraktiv når fremtidig vekst skal planlegges. Cristel Borge strategidirektør i Telenor, sa på innovasjonskonferansen at "Telenor er forberedt på den asiatiske bølgen". Dette gjør Telenor ved å satse tungt i Asia og da spesielt i India og Pakistan, "det er her veksten kommer", sa Borge.

Det er ingen tvil om at Norge må ta et næringspolitisk krafttak dersom vi ikke skal miste viktige bedrifters interesse for å satse i Norge. Vi må på nytt gjøre Norge til et attraktivt land for industribygging, og hvor en ønsker å lokalisere forskning og innovasjon. Her har vår nye nærings- og handelsminister Trond Giske en formidabel utfordring. På innovasjonskonferansen klarte Giske å så en spire av optimisme, han som nærings- og handelsminister ser på FoU og utdanning som et av de viktigste områdene fremover.

Men spørsmålet er nå om vi som nasjon klarer å snu oss rundt og "surfe på den asiatiske bølgen eller om vi ikke ser den komme og ender med å drukne i den" som Fredrik Hären uttrykte det?

Det kan være verdt å merke seg hva Verkseier A.L. Thune skrev i 1929 i festskrivet til 40 års jubileet for M.V.L. "Tenker vi imidlertid på den tekniske utviklingen i disse 40 år, har denne vært så rivende, at det nesten kunne være nok for et par hundre år". Er vi der i dag også, at man kan surfe på det olje- og gassindustrien har levert de siste 40 årene, og at dette burde holde "for et par hundre år".